Web Tasarım Ankara

 • SORUN: AMERİKAN EMPERYALİZMİ ÇÖZÜM: İSLAM DAYANIŞMASI
 • Sosyolojik Savaş ve Uygun Mukabele Konseptinde Sosyolojik Güvenlik
 • SOSYOLOJİK SAVAŞ
  SOSYOLOJİK SAVAŞ

  Sosyolojik savaş, toplum kimliğini, dolayısıyla da bu kimliği oluşturan inanç ve değerleri hedef alan bir savaş türüdür.

 • RÜYADA BİR HİTABE VE AHİRZAMAN TECDİDİ
  RÜYADA BİR HİTABE VE AHİRZAMAN TECDİDİ

  Sosyolojik Bir Okuma Denemesi... İslam Medeniyeti, Osmanlı pratiğinin çöktüğü ve devlet boyutundaki temsilini yitirdiği yeni bir döneme girmiştir. Batı medeniyeti ise, yükselişe geçip, Avrupa’dan başlayıp bütün dünyaya yayılarak küresel boyutta bir temsile ulaşmıştır. Bu tarihsel bağlamda gelişen İslam ve Batı algısı, değişimin rotasını, Batı’ya çevirmiştir. Yol ayrımı için verilebilecek en uygun tarih 1919 yılıdır. Rüyada Bir hitabe 1919 yılında vaki olmuştur. Ve bir yol haritası çizilmiştir: Ahirzaman tecdidi…

 • RİSALE-İ NUR’UN KAVRAM MİMARİSİ VE SADELEŞTİRME
  RİSALE-İ NUR’UN KAVRAM MİMARİSİ VE SADELEŞTİRME

  Yusuf Çağlayan
  Köprü Dergisi, Sayı 122, Bahar/2013
  Makalenin ilk bölümünde sadeleştirme tartışmalarına, şerh, izah ve tercüme gibi kavramlara yer verilmiştir. İkinci bölümde, Risale-i Nur’un metodolojisi ile ilgili örnekler verilmiştir. Üçüncü bölümde, Risale-i Nur’un kavram mimarisi iki örnekle ele alınmıştır. Son bölümde ise, orijinal ve sadeleştirilmiş örnek bir metin seçilerek, sadeleştirme ile kavram mimarisinin muhafaza edilemeyeceği izah edilmeye çalışılmıştır.

Kategori: MAKALELER   
Yorumlar


Hiç Yorum Yapılmamış. İlk yorumu siz yapın...